STAY FOCUSED

With our realistic and user-friendly
information services.

IN
FOCUS

Current Informations of the promotion market.
Complete coverage - in real-time.
Realistic and user-friendly information services.

Know the
FOCUS

FOCUS Marketing Research provides standardized
information for more than 30 countries in Europe.
We are the market leader in terms of communication strategy
on price and promotion mechanics.

WE FOCUS ON

Current Informations of the promotion market.
Complete coverage - in real-time.
Realistic and user-friendly information services.

1
1

Your_Benefits_EN

FOCUS_challenges_en

FOCUS_products_en

Počet promotion na stranu

 

number of promotions

Leták

 

  FOCUS is a market research company and European market leader in terms of communication strategy on price and promotion mechanics. More than 1.340 clients and 30.000 users from industry and trade are the best proof for our quality.

  standardized information for industry and trade

  Informácie o cenách

  Pre Vaše produktové skupiny získate informácie o rôznych druhoch ceny (bežná /pôvodná cena, akciová cena, regálová cena apod.). Cenový audit sa realizuje na základe Vašich potrieb vo Vami požadovanej frekvencii – od dennej po ročnú. Táto služba zahŕňa cenový audit online portálov, predajní (point-of-sale) a letákov. Pokrýva všetky relevantné obchodné reťazce napr. FMCG, DIY, Elektro, Drogérie ako aj veľkoobchody a C&C.

  read more

  Umiestnenie (Sekundárne vystavenie)

  Špeciálne cenové akcie, pri ktorých sú produkty špeciálne vystavené v mieste predaja počas určitého obdobia.

  read more

  Informácie o promoaktivitách

  Prehľad zahŕňa všetky typy promotion (zákaznícke karty, Take more, combi-pack, On-pack, apod.) a pokrýva všetky definované produktové kategórie a produkty. Okrem promoativít môže na základe definovaných požiadaviek zahŕňať aj aktivity na mieste predaja. Služba pokrýva všetky relevantné obchodné reťazce napr. FMCG, DIY, Electro, Drogérie ako aj veľkoobchody a C&C.

  read more

  Špeciálne zľavy

  Informácia o výške zľavy vs pôvodná cena.

  read more

  Používanie letákov

  Spotrebiteľská štúdia sa realizuje raz za 2 až 3 roky a je reprezentatívna na celú populáciu staršiu 15 rokov. Poskytuje detailnú informáciu o používaní letákov. Okrem dosahu letákov, skúma spôsob a intenzitu ich využitia

  read more

  Kvalitatívne kritéria na mieste predaja (POS)

  Služba zahŕňa také kritéria, ktoré definujú špecifickú situáciu na mieste predaja, napr. umiestnenie Vášho produktu v porovnaní s Vašim hlavným konkurentom.

  read more
  Viac o agentúre FOCUS Kontaktujte nás