STAY FOCUSED

With our realistic and user-friendly
information services.

IN
FOCUS

Current Informations of the promotion market.
Complete coverage - in real-time.
Realistic and user-friendly information services.

Know the
FOCUS

FOCUS Marketing Research provides standardized
information for more than 30 countries in Europe.
We are the market leader in terms of communication strategy
on price and promotion mechanics.

WE FOCUS ON

Current Informations of the promotion market.
Complete coverage - in real-time.
Realistic and user-friendly information services.

1
1

Your_Benefits_EN

FOCUS_challenges_en

FOCUS_products_en

PromotionInsigths 2019

Usage of leaflets in % per country

No of leaflets by months 2020

Food & FMCG Trade in Central/East Europe (Info: Hard LockDown in Aprile/May)

FOCUS is a market research company and European market leader in terms of communication strategy on price and promotion mechanics. More than 1.430 clients and 30.000 users from industry and trade are the best proof for our quality.

standardized information for industry and trade

Информация за цената

Получавате информация за всички видове цени за вашите продуктови категории (регулярна, ниска цена всеки ден и други). Тези одити могат да бъдат извършени в съответствие с вашите нужди, по всяко необходимо време. Тази услуга обхваща ценови одити на онлайн портали, на POS или други реклами и покрива всички релевантни търговски канали FMCG, DIY, Електро, Дрогерии, C&C.

read more

Дисплеи (Вторично излагане)

Това са специални промоционални активности, където продуктите са на вторично излагане през определен период.

read more

Промоционална информация

Тази информация включва всички видове промоции (клиентска карта, , combi-pack, добавена стойност, и др.) за всички ваши продуктови категории и артикули. Освен рекламираните промоции, могат да бъдат покрити и всички POS активности, в зависимост от вашите изисквания. Тази услуга покрива всички релевантни търговски канали пр. FMCG, DIY, Електро, Дрогерии, C&C и други.

read more

Специални отстъпки

До каква степен планираната цена е под регулярната.

read more

Употреба на брошурите

Тези потребителски проучвания се провеждат на всеки 2 години и са представителни за населението над 15 години. Проучванията дават точна информация за интензивността на употреба на брошурите и тяхната пенетрация.

read more

Качествени Pos-критерии

Тази услуга разглежда специфични POS ситуации. Например разположението на вашия продукт в сравнение с тези на конкурентуте.

read more
Get to know more about FOCUS Свържете се с нас