A3 брошура

Много проучвания показват, че брошурите A3 се смята, че има по-агресивно ценообразуване. FOCUS разгледа различните листовките, използвани от пазара на дребно в много европейски страни. Резултатите показват, че този формат е много популярен сред потребителите в Хърватия и България и затова се използва често. По- рядко се използва, обаче, в Полша, Швейцария и Румъния. Моля, свържете се с нас за повече информация.