Честност

Информацията, която предоставяме е надеждна и достоверна.

Социална отговорност

Нашите партньори могат да разчитат на FOCUS.

Съвременност

Чрез използването на най-съвременните методи и технологии ние гарантираме, капацитет и ефективност за нашите партньори.

Прозрачност

Ние се стремим към ясно документиране на структури и качество.

Партньорство

Като партньори ние сме отговорни за нашите клиенти, доставчици, служители и собственици.

Иновация

Ние се фокусираме върху иновациите, което е от позла и за нашите партньори.