Промоционален баланс

Ранкиране на продуктовите категории

Промоционален механизъм

Промоционално ранкиране на търговски сегменти, акаунти

Промоционално ранкиране на производители, търговски марки, продукти

Типове промоции

Развитие на цената (по акаунти и продуктови групи)

Специални оферти от търговията на дребно; по продуктови групи

Промоционален наръчник

Рекламен наръчник

Агенции ранкиране

„New Business“ доклад

Проучване на тенденциите в областта на рекламата

LERES (употреба на брошурите)