Характеристики на отстъпките

Размерът на отстъпката на специална оферта зависи в голяма степен от продуктовата група и самия продукт. Ако се вземе например душ гел, мляно кафе и полутвърдо сирене като продуктови групи, може да се види, че отстъпките в Австрия са по-високи за душ гел и по- ниски за полутвърдо сирене. В Германия, от друга страна, отстъпките предложени за полутвърдо сирене са по- привлекателни, отколкото за душ гел, а мляното кафе има най-ниски отстъпки. Прави впечатление, че повечето отстъпки са по-малки в Германия, отколкото в Австрия. Моля, свържете се с нас за повече информация.