Формат на брошурите

Международно сравнение в 17 страни показва, че А4 е най-популярният формат брошура. Този резултат не се основава на потребителско проучване, а на броя на брошурите разпространени на пазара на дребно. Половината от разпространените брошури използват този формат. За сравнение, A3 има дял от 20%, докато всички останали са в междинните формати, които са между A4 и A3. Тези резултати са базирани на броя на разпространените брошури в анализирания регион.