Развитие на дела на ХРАНА в сектора на бързооборотни стоки 2015 vs. 2016

By März 23, 2017 No Comments

В сектора на бързооборотните стоки делът на ХРАНА се увеличава с почти 3% за сметка на делът на НЕХРАНА2 през 2016. Същата тенденция на нарастване на делът се наблюдава и при НЕХРАНА1.

прочети още

Get to know more about FOCUS Свържете се с нас