Качествени POS-критерии

InStoreFOCUS

мониторира всички активности в точката на продажба. Покрива всички ценови видове, дисплеи, стелажи, лица и други качествени критерии, които влияят на продажбата.

get it