Podmínky použití

Copyright:

Tyto webové stránky jsou spravované společností FOCUS Marketing Research Ges.m.b.H.; FOCUS vlastní veškerá autorská práva vyplývající z webových stránek kromě práv uvedených níže.  To platí zejména pro text, obrázky a grafiky, včetně jejich uspořádání na webových stránkách. FOCUS umožňuje shlédnutí a stahování veškerého obsahu webových stránek pouze pro informační účely a pro osobní potřeby, nikoliv komerční účely. Změny, reprodukce, překlady a ukládání v jiných médiích, včetně elektronických médií, je výslovně zakázáno v souladu s autorským zákonem. FOCUS má právo měnit, doplnit nebo mazat tyto webové stránky v plném rozsahu nebo částečně, pozastavit provoz dočasně nebo trvale kdykoli bez upozornění na základě vlastního uvážení a bez plynoucí odpovědnosti.

Pokud není uvedeno jinak, značky, nadpisy, loga aj. prvky používané na webových stránkách jsou registrované ochranné známky společnosti FOCUS Marketing Research Ges.m.b.H. nebo jejich licence bez ohledu na to, zda jsou označeny jako takové, nebo identifikovány pomocí symbolu ®. Tyto značky podléhají bez omezení příslušného ustanovení zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům zapsaného vlastníka. Třetí strany mají zakázáno používat tyto značky.

Povolení k uveřejnění:

FOCUS Marketing Research Ges.m.b.H. je exkluzivním  vlastníkem autorských práv  ke všem tiskovým zprávám zveřejněných v rubrice „Press„, jakož i všech informací pbulikovaných v sekci „Aktuality“ a FOCUS výrobky“. Protože tyto sekce obsahují informace určené pro komerční rozmnožování a distribuci prostřednictvím tohoto a dalších médiích, narozdíl od podmínek použití pro jiné oblasti webových stránek, se uděluje povolení k reprodukci a šíření těchto informací pro tiskové účely.

 

Odmítnutí odpovědnosti:


Webové stránky byly vytvořeny s maximální péčí. Přestože informace na webových stránkách byly zkontrolovány z hlediska přesnosti, není poskytována žádná záruka, že informace jsou přesné a bez chyb. Vlastník výslovně neručí za škody, které jsou přímo či nepřímo způsobené používáním této webové stránky, za předpokladu, že nejsou výsledkem úmyslného záměru nebo hrubé nedbalosti. Uživatelé přístupují na webové stránky a využívají dostupné dokumenty na vlastní nebezpečí. Pokud tato webová stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky provozované třetími stranami, nenese FOCUS Marketing Research Ges.m.b.H. žádnou zodpovědnost jejich obsah a dostupnost odkazů.

FOCUS Marketing Research Ges.m.b.H.
Maculangasse 8
A-1220 Wien
Tel: 0043/1/258 97 01
Fax: 0043/1/258 97 01 – 99
E-Mail: office@focusmr.com

Zapsaná v obchodním rejstříku u Okresního soudu ve Vídni: FN 205785 a
UID: ATU51305109