Formát letáků

Mezinárodní srovnání 17 zemí ukázalo, že A4 je nejpopulárnější formát letáku. Výsledek se nezakládá na spotřebitelské sondě, nýbrž na počtu letáků produkovaných a distribuovaných v maloobchodu. Polovina distribuovaných letáků využívá právě tento formát. Pro srovnání: A3 má 20% podíl. Většina zbývajících letáků osciluje mezi formáty A4 a A3. Výsledky jsou založeny na počtu letáků distribuovaných v analyzovaném regionu.