Format letaka

Međunarodna usporedba u 17 zemalja pokazuje da je A4 najpopularniji format letka. Ovaj rezultat se ne temelji na istraživanju među potrošačima, već na broju distribuiranih letaka na tržištu. Polovica distribuiranih letaka je formata A4. Usporedbe radi, format A3 ima udio od 20%. Većina preostalih letaka su srednjeg formata, veličine između A4 i A3. Ovi rezultati temelje se na analiziranim letcima distribuiranim u regiji.