Distribucija letaka Hrvatska

By Februar 27, 2017 No Comments

Hrvatsko tržište u 2016.godini bilježi porast u broju letaka za + 15,7% u odnosu na 2015.godinu.Što znači da je FOCUS brojio oko 60 letaka u 2015. gdsini, dok je ovaj broj u 2016. uvećan, te iznosi 70 letaka tjedno.

detaljnije

Saznajte više o FOCUSU Kontaktirajte nas