Popust

Visina popusta uvelike ovisi o kategoriji proizvoda i o samom proizvodu. Koristeći gel za tuširanje, prženu kavu i polutvrdi sir kao primjere, možemo primijetiti kako su popusti veći kod gela za tuširanje u Austriji, a manje atraktivni za polutvrdi sir. U Njemačkoj, s druge strane, popust za polutvrdi sir je veći nego popust za gel za tuširanje, a pržena kava ima najmanji popust. Primjetno je također kako su popusti za posebne ponude niži u Njemačkoj nego u Austriji. Molimo Vas da nas kontaktirate za detaljnije informacije.