Promocije u letcima

Postavlja se pitanje – preglednost ili mnoštvo informacija? Međunarodna usporedba letaka pokazala je da prosječna stranica letka sadrži između 9 i 14 promocija. Švicarska, Austrija i Poljska naglasak stavljaju na preglednost, dok Srbija, Mađarska i Makedonija pokušavaju kupcima dati što više informacija na jednoj stranici i samim time veći izbor ponude. Baza za usporedbu su svi letci FMCG sektora u 2013. godini.

number of leaflet page