Bądź częścią ogólnoeuropejskiej firmy badawczej, korzystającej z wiodących rozwiązań technologicznych. Zostań członkiem naszego zespołu i pracuj z najlepszymi w branży. Nasze badania nie znają granic, oferujemy nowe rozwiązania i bierzemy udział w kształtowaniu przyszłości.

Dołącz do nas!

Poszukujemy utalentowanych pracowników z ciekawym CV, którzy szukają nowych wyzwań w pracy przy badaniach rynku. Jeśli spełniasz kryteria z naszych aktualnych ofert pracy, zachęcamy do złożenia aplikacji.

 

Aktualne oferty pracy:

Specjalista do wprowadzania danych w języku Polskim

Specjalista do wprowadzania danych w języku Estońskim

SPECJALISTA DO WPROWADZANIA DANYCH W JĘZYKU LITEWSKIM

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(„RODO”), FOCUS Research Sp. z o.o. informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 r.

Administrator danych:

FOCUS Research Sp. z o.o.
ul. Bema 83 lok. 73
02-233 Warszawa,
NIP: 521-32-64-429, REGON: 015585049,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000187143

Kontakt z administratorem:

Możesz skontaktować się z administratorem w następujący sposób:

 • listownie na adres:
  FOCUS Research Sp. z o.o.
  ul. Bema 83 lok. 73; 02-233 Warszawa
 • telefonicznie: +48 22 881 04 44
 • przez e-mail: gdpr@pl.focusmr.com

Cele przetwarzania:

 • do przeprowadzenia procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).
 • do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO).

Podstawy prawne przetwarzania:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 47 i 51)
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (w szczególności artykuł 23 i 27 ustawy).
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Kodeks pracy (art. 22)

Odbiorcy danych:

 • Pracownicy administratora danych w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Dane, będą przetwarzanie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i zostaną usunięte bezpośrednio po zakończeniu rekrutacji.

Informacje dotyczące profilowania:

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Źródła danych i uzyskiwane dane:

 • Bezpośrednio od osoby.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych w Kodeksie Pracy powoduje niemożność wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

W celu skutecznego zgłoszenia do procesu rekrutacji wymagane jest zamieszczenie poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko (wpisać nazwę stanowiska) przez FOCUS Research Sp. z o.o.”

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych (o ile będzie to technicznie możliwe),
 • prawo wniesienia skargi do organu państwowego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

Pragniemy zapewnić, iż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych. Prosimy o kierowanie ich na dane kontaktowe administratora danych.