KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(„RODO”), FOCUS Research Sp. z o.o. informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 r.

Administrator danych:

FOCUS Research Sp. z o.o.
ul. Malawskiego 3A,
02-641 Warszawa,
NIP: 521-32-64-429, REGON: 015585049,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000187143

Kontakt z administratorem:

Możesz skontaktować się z administratorem w następujący sposób:

 • listownie na adres:
  FOCUS Research Sp. z o.o.
  Malawskiego 3A, 02-641 Warszawa
 • telefonicznie: +48 22 881 04 44
 • przez e-mail: gdpr@pl.focusmr.com

Cele przetwarzania:

Jako administrator przetwarzamy Twoje dane w celach:

 • związanych ze świadczeniem usług (zawarcie i realizacja umów),
 • sprzedaż produktów i usług oferowanych przez FOCUS Research Sp. z o.o. i spółki z grupy FOCUS,
 • na potrzeby bieżącego kontaktu,
 • w celach analitycznych i statystycznych,
 • w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi,
 • prowadzenie działań marketingowych,
 • archiwizacja,
 • wypełnienie obowiązku prawnego,
 • prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,

Podstawy prawne przetwarzania:

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO),
 • konieczność wykonania umowy lub działania przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO)
 • nasz uzasadniony prawnie interes (np. udzielenie odpowiedzi na pisma, wnioski, zapytania, prowadzenie działań analitycznych w celu poprawy jakości usług, umożliwieniu dochodzenia ewentualnych roszczeń) (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO)

Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie w związku z realizacją naszych celów:

 • naszym podwykonawcom,
 • do spółek z grupy FOCUS,
 • firmom kurierskim i pocztowym,
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Dane, będą przetwarzanie przez okres niezbędny do realizacji celów i ochrony interesów administratora, określonych w przepisach prawa. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla innych celów niż wskazane powyżej, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Informacje dotyczące profilowania:

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Źródła danych i uzyskiwane dane:

 • bezpośrednio od osoby,
 • ze źródeł publicznie dostępnych,

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych (o ile będzie to technicznie możliwe),
 • prawo wniesienia skargi do organu państwowego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

Pragniemy zapewnić, iż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych. Prosimy o kierowanie ich na dane kontaktowe administratora danych.