Imprint

Condiții de utilizare

Copyright:
Această pagină web este proprietatea FOCUS Marketing Research Ges.m.b.H.; toate drepturile privind această pagină web îi aparțin companiei FOCUS. Acesta este valabil și în privința textelor, imaginilor și graficelor, incluzând poziționarea lor în pagină. FOCUS permite  vizionarea și descărcarea conținutului paginii web doar în scop de informare în interes personal, nu și în interes comercial. Modificarea, reproducerea, traducerea și stocarea lor în media, inclusiv media electronică, este interzisă prin lege. FOCUS are dreptul de a modifica, a amenda sau a de a șterge conținutul acestei pagini web partial sau complet, ori de a suspenda oricând funcționarea sa, temporar sau definitiv, fără un anunț prealabil.

Permisiune de publicare:
FOCUS Marketing Research Ges.m.b.H. este proprietarul exclusiv al tuturor comunicatelor de press publicate în secțiunea Presă a paginii web, respectiv al informațiilor publicate în secțiunile Noutății și Produse FOCUS. Deoarece aceste secțiuni conțin informații destinate reproducerii și distribuției în interes comercial, spre deosebire de condițiile de utilizare referitoare la celelalte secțiuni ale paginii web, FOCUS este de acord cu reproducerea și distribuția acestora în presă.

Copyright-uri: mărci, anteturi, logouri
Cu excepția specificărilor contrare, denumirile de mărci, anteturile, logourile etc. folosite în această pagină web sunt mărci protejate FOCUS Marketing Research Ges.m.b.H. indiferent dacă acest lucru este indicat prin text sau prin simbolul ®. Aceste mărci sunt protejate de legislația aferentă privind drepturile proprietarului înregistrat. Este interzis terților utilizarea acestor mărci.

Declarție de exonerare de răspundere:
Această pagină web a fost construită cu maxima grijă posibilă. Deși informațiile de pe pagina web au fost verificate, nu se oferă nici o garanție privind acuratețea lor. Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru pagubele directe sau indirecte cauzate de utilizarea acestei pagini web, deoarece acestea nu sunt rezultatul unei acțiuni intenționate sau a neglijenței grosolane. Utilizatorii accesează pagina web și folosesc documentele postate pe proprie răspundere. Dacă această pagină web conține linkuri cătee pagini operate de terți, FOCUS Marketing Research Ges.m.b.H. nu-și asumă nici o respensabilitate pentru aceste pagini web și conținutul lor.

FOCUS Marketing Research Ges.m.b.H.
Maculangasse 8
A-1220 Wien
Tel: 0043/1/258 97 01
Fax: 0043/1/258 97 01 – 99
E-Mail contact: office@focusmr.com

Înregistrat la Registrul Comerțului al Tribunalului din Vienna: FN: 128974 v
UID: ATU 37555702

Afla mai mult despre Focus Contacteaza-ne