Podmienky používania

Copyright:
Webovú stránku spravuje FOCUS Marketing Research Ges.m.b.H.; FOCUS má všetky na to práva s výnimkou tých, ktoré sú vymenované nižšie. Vzťahuje sa to hlavne na text, obrázky a grafy, vrátanie ich umiestnenia na webovej stránke. FOCUS povoľuje prezeranie a sťahovanie celého obsahu stránky len na informatívne účely, nie komerčné využitie alebo osobné účely. Zmeny, reprodukovanie, preklad a publikovanie v iných médiách, vrátane elektronických, je výslovne zakázané na základe zákona o autorských právach. FOCUS si vyhradzuje právo na zmenu, doplnenie alebo vymazanie tejto webstránky v plnom rozsahu alebo len jej časti a na prerušenie prevádzkovania stránky, dočasného alebo trvalého v hocijakom čase bez predchádzajúceho upozornenia podľa vlastného uváženia a bez následkov.

Povolenie na publikovanie:
FOCUS Marketing Research Ges.m.b.H je vlastníkom výhradných práv na všetky tlačové správy publikované v sekcii „Tlač“ a tiež všetkých informácií publikovaných v častiach „Novinky“ a „Produkty FOCUS“. Pretože tieto dve sekcie obsahujú informácie určené pre komerčné účely a distribúciu prostredníctvom tejto stránky a v a ďalších médiách, na rozdiel od podmienok používania v iných častiach tejto webovej stránky, FOCUS udeľuje povolenie na kopírovanie a distribúciu týchto informácií pre tlačové účely.

Copyrights: značka, headlines, logá
Pokiaľ nie je uvedené inak, značky , headlines, logá, atď používané na týchto webových stránkach sú registrované ochranné známky spoločnosti FOCUS Marketing Research Ges.m.b.H. alebo jej licenci , bez ohľadu na to , či sú takto označené alebo identifikované pomocou symbolu ® . Tieto značky podliehajú bez obmedzenia zákonu o ochranných známkach a vlastníckym právam zapísaného vlastníka . Tretie strany majú zakázané používať tieto značky.

Disclaimer:
The website has been constructed with greatest possible care. Although the information on the webpages has been checked for accuracy, no warranty is provided that the information is accurate and free of errors. No liability is assumed for damages that are directly or indirectly caused by use of this website, provided they are not the result of wilful intent or gross negligence. Users access the website and use the documents available there at their own risk. If this website contains links to other webpages operated by third parties, FOCUS Marketing Research Ges.m.b.H. takes no responsibility for these websites or their content and assumes no liability for availability of the links or their content.

FOCUS Marketing Research Ges.m.b.H.
Maculangasse 8
A-1220 Wien
Tel: 0043/1/258 97 01
Fax: 0043/1/258 97 01 – 99
E-Mail contact: office@focusmr.com

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom Registri vo Viedni: FN: 128974 v
UID: ATU 37555702