Čestnosť

Informácie ktoré poskytujeme, sú pravdivé  a čestné.

Spoločenská zodpovednosť

Naši partneri sa na FOCUS môžu spoľahnúť.

Aktuálnosť

Využívaním najnovších metód a technológii zaručujeme našim partnerom efektívnosť a dostatok kapacít.

Transparentnosť

Usilujeme sa o jasnú a kvalitnú štruktúru dokumentov.

Partnerstvo

Sme zodpovedným partnerom voči našim klientom, dodávateľom, zamestnancom a vlastníkom.

Inovácie

Sústreďujeme sa na inovácie tak, aby boli vzájomne prospešné aj pre našich partnerov.