Promotion Balance

Bilancia letákového trhu

Promotionranking of product classes

Rebríček promoaktivít podľa tovarových skupín

Promotionmechanics

Promomechanizmy

Promotionranking of trade segments, accounts

Rebríček promoaktivít podľa segmentov a obchodníkov

Promotionranking of brands, product

Rebríček promoaktivít podľa značiek a výrobkov

Promotionranking of producers, brands, product

Rebríček promoaktivít podľa výrobcov, značiek, produktov

Price development (by accounts and prouct groups)

Vývoj akciových cien na obchodníkov a tovarové skupiny

Special offer discounts by trade, product groups

Prehľad špeciálnych zliav ponúkaných obchodníkom podľa tovarových skupín

Promotion ideas handbook

Promočné mechanizmy

Advertising handbook

na Slovensku n/a

Agency ranking

na Slovensku n/a

New Business Report

na Slovensku n/a

Advertising trend study

na Slovensku n/a

LERES (usage of leaflets)

Štúdia o využití letákov (Leták ako motivačný faktor nákupu)