Formát letákov

Medzinárodné porovnanie, ktoré bolo realizované v 17 krajinách ukázalo, že A4 je najpopulárnejší formát letáku. Toto zistenie nie je založená na spotrebiteľskom prieskume, ale na množstve letákov vyrobených a distribuovaných v maloobchode. Polovica distribuovaných letákov bola práve A4 formátu. Pre porovnanie, napr. formát A3 predstavuje 20% podiel zo všetkých vyrobených a distribuovaných letákov v maloobchode. Väčšina zvyšných letákov má formát medzi A4 a A3.