Kvalitatívne kritéria na mieste predaja (POS)

InStoreFOCUS

Monitoruje všetky aktivity na mieste predaja. Pokrýva všetky druhy cien, vyloženie, umiestnenie na regáloch a ostatné kvalitatívne kritéria, ktoré ovplyvňujú predaje.

get it