Formati lifleta

Međunarodno poređenje u 17 zemalja pokazuje da je A4 najpopularniji format letka. Ovaj rezultat  ne temelji na istraživanju među potrošačima, već na broju distribuiranih letaka na tržištu. Polovina distribuiranih letaka je formata A4. Poređenja radi, format A3 ima udeo od 20%. Većina preostalih letaka su srednjeg formata, veličine između A4 i A3. Ovi rezultati temelje  na analiziranim letcima distribuiranim u regiji.