Integrisane Komunikacije

Potražnja / Funkcija Cena

Ekonometrično Predviđanje

Komunikacija Efikasnost Modeliranje