Ponude po stranici lifleta

Jasan raspored ili raznovrsnost informacija – to je pitanje! Internacionalno upoređivanje lifleta je pokazalo da broj ponuda po stranici lifleta varira između 9 i 14. Tako Švajcarska, Austrija i Portugal potenciraju u svojim lifletima filozofiju jasnog rasporeda dok Srbija, Makedonija i Mađarska preferiraju postavku više informacija na jednoj stranici i nude potrošaču širi izbor alternativnih proizvoda. Baza su svi lifleti iz FMCG-grupe od 2013. godine.

number of leaflet page