Kvalitativni POS – kriterijumi

InStoreFOCUS

prati sve aktivnosti, do kojih dolazi na samom mestu prodaje. Pokriva sve tipove cena, izglede polica, fejsinge i ostale kvalitativne kriterijume koji utiču na prodaju.

get it