„Specijalna ponuda“ popusti

ActionFOCUS

je standardizovana baza podataka o cenovnim promocijama. Temelji na širokom panelu evropskih domaćinstava, te i na oglasima svih trgovaca u svim relevantnim tipovima medija, na dnevnoj bazi.

get it

InStoreFOCUS

prati sve aktivnosti, na samom mestu prodaje. Pokriva sve tipove cena, izglede polica, fejsinge i druge kvalitativne kriterijume koji utiču na prodaju.

get it

eBusinessFOCUS

prati sve online informacije o cenama koje se mogu pronaći na definisanim web stranicama trgovaca, u bilo kojoj frekvenciji.

GET IT