STAY FOCUSED

With our realistic and user-friendly
information services.

IN
FOCUS

Current Informations of the promotion market.
Complete coverage - in real-time.
Realistic and user-friendly information services.

Know the
FOCUS

FOCUS Marketing Research provides standardized
information for more than 30 countries in Europe.
We are the market leader in terms of communication strategy
on price and promotion mechanics.

WE FOCUS ON

Current Informations of the promotion market.
Complete coverage - in real-time.
Realistic and user-friendly information services.

1
1

Your_Benefits_EN

FOCUS_challenges_en

FOCUS_products_en

Anzahl der Angebote pro Prospektseite (FMCG Handel)

 

number of promotions

Leaflet

 

  FOCUS is a market research company and European market leader in terms of communication strategy on price and promotion mechanics. More than 1.340 clients and 30.000 users from industry and trade are the best proof for our quality.

  standardized information for industry and trade

  Информация за цената

  Получавате информация за всички видове цени за вашите продуктови категории (регулярна, ниска цена всеки ден и други). Тези одити могат да бъдат извършени в съответствие с вашите нужди, по всяко необходимо време. Тази услуга обхваща ценови одити на онлайн портали, на POS или други реклами и покрива всички релевантни търговски канали FMCG, DIY, Електро, Дрогерии, C&C.

  read more

  Дисплеи (Вторично излагане)

  Това са специални промоционални активности, където продуктите са на вторично излагане през определен период.

  read more

  Промоционална информация

  Тази информация включва всички видове промоции (клиентска карта, , combi-pack, добавена стойност, и др.) за всички ваши продуктови категории и артикули. Освен рекламираните промоции, могат да бъдат покрити и всички POS активности, в зависимост от вашите изисквания. Тази услуга покрива всички релевантни търговски канали пр. FMCG, DIY, Електро, Дрогерии, C&C и други.

  read more

  Специални отстъпки

  До каква степен планираната цена е под регулярната.

  read more

  Употреба на брошурите

  Тези потребителски проучвания се провеждат на всеки 2 години и са представителни за населението над 15 години. Проучванията дават точна информация за интензивността на употреба на брошурите и тяхната пенетрация.

  read more

  Качествени Pos-критерии

  Тази услуга разглежда специфични POS ситуации. Например разположението на вашия продукт в сравнение с тези на конкурентуте.

  read more
  Get to know more about FOCUS Свържете се с нас