Integrirane komunikacije

Potražnja / Funkcija Cijena

Ekonometrično predviđanje

Komunikacija Učinkovitost Modeliranje