Feature Popust

Visina popusta uveliko zavisi od kategorije proizvoda i od samog proizvoda. Koristeći gel za tuširanje, prženu kafu i polutvrdi sir kao primere, možemo primetiti kako su popusti veći kod gela za tuširanje u Austriji, a manje atraktivni za polutvrdi sir. U Nemačkoj, s druge strane, popust za polutvrdi sir je veći nego popust za gel za tuširanje, a pržena kafa ima najmanji popust. Primetno je takođe kako su popusti za posebne ponude niži u Nemačkoj nego u Austriji. Molimo Vas da nas kontaktirate za detaljnije informacije.